Categories

BOOSTER EMPORIO Nic Salt Dripper VPG 70/30 5x10ml - 20mg nicotine/ml

10,20 € / Ks
8,40 € excl. VAT
In stock
We can deliver to:

EMPORIO e-NicoPharm booster Nic Salt pro zvýšení intenzity nikotinu v e-liquidu VPG 70/30 5x10ml, 20mg.

Product description

Nikotinový BOOSTER EMPORIO Nic Salt 10ml umožní domácí výrobu vlastních e-liquidů na bázi nikotinové soli. Provedení Dripper je složeno ze stejného poměru PropylenGlykolu (PG) a rostlinného Glycerolu (VG) a skvěle so hodí pro řidší e-liquidy s vyváženým poměrem mezi přenosem chuti a menší kouřivostí především pro MTL vapery a POD zařízení.

Ředění BOOSTERu Výsledná intenzita nikotinu
1x do 90ml/0mg = 100ml báze 2mg/ml
2x do 80ml/0mg = 100ml báze 4mg/ml
3x do 70ml/0mg = 100ml báze 6mg/ml
 

Každé balení báze EMPORIO e-NicoPharm je opatřeno bezpečnostním víčkem zamezujícím nechtěné otevření. Kvalitní báze tvoří polovinu skvělého a jedinečného e-liquidu. Druhou polovinu tvoří příchuť, kterou si můžete vybrat zde.

/imperia_booster_pomer
 
Upozornění:
V případě vedlejších účinků přestaňte užívat a poraďte se s lékařem. Nekonzumujte! H-věty (H301+H311) a P-věty (P405+P102, P262, P309+P311). Toxický při požití nebo styku s kůží. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při expozici nebo necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické Informační Středisko nebo Lékaře.
 
Návod:
Na víčko zatlačte a povolujte. Pro dochucení používejte aromatické koncentráty na bázi propylenglykolu, alkoholu nebo vody. Nakapejte do zásobníku elektronické cigarety. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte označení na lahvi). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Tento produkt je určen pouze pro domácí míchání náplní do elektronických cigaret.
 
Upozornění:
 
Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky.
 
Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.
 
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H332
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: nikotin, soli

Standardní věty o nebezpečnosti:
  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Product parameters

Ratio of ingredients in base and boosters:
Warranty:
Product review
5
34 rating
5
34x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
MW
20.04.2024

product_rating_empty

PK
29.03.2024

product_rating_empty

VW
24.03.2024

product_rating_empty

JP
18.03.2024

product_rating_empty

FJ
11.03.2024

product_rating_empty

MS
10.03.2024

product_rating_empty

JD
06.03.2024

product_rating_empty

MK
01.03.2024

product_rating_empty

TS
20.01.2024

product_rating_empty

PK
06.12.2023

product_rating_empty

JJ
26.11.2023

product_rating_empty

VP
09.11.2023

product_rating_empty

MC
03.11.2023

product_rating_empty

RC
18.10.2023

Kupuji pravidelně, není co vytknout.

MR
02.10.2023

product_rating_empty

ZB
25.09.2023

product_rating_empty

MM
06.09.2023

Klasika :-)

PN
30.07.2023

product_rating_empty

MK
26.07.2023

product_rating_empty

L
26.07.2023

product_rating_empty

FG
21.07.2023

product_rating_empty

JA
10.07.2023

product_rating_empty

TD
24.05.2023

Kvalitní booster nikotinové soli. Jiný nekupuji.

JV
18.04.2023

product_rating_empty

EC
02.04.2023

product_rating_empty

KD
17.03.2023

product_rating_empty

PL
12.02.2023

product_rating_empty

TJ
12.01.2023

product_rating_empty

V
04.12.2022

bez chybné

DM
16.11.2022

product_rating_empty

PP
06.11.2022

product_rating_empty

L
29.09.2022

product_rating_empty

NR
25.09.2022

product_rating_empty

MG
24.08.2022

Perfektní

show_more_ratings
No questions in help room
ppsoft Customised information systems and online shops
biscuit
Choose your cookie settings and confirm to us that you are over 18 years old.

EN - For the most convenient use of the website, we need your consent to process cookies. You can give your consent by clicking on the "Allow All" button.

Prohibition of the sale of tobacco products, electronic cigarettes and alcohol to persons under 18 years of age pursuant to Act No. 379/2005 Coll. on measures to protect against the harm caused by tobacco products, alcohol and other addictive substances and on amending related acts, as amended by Acts No. 225/2006 Coll., No. 274/2008 Coll. and No. 305/2009 Coll.

By entering I confirm that I am over 18 years of age and agree to the use of cookies.

At the time of sale, the age of the consumer buyer is verified.

cog Cookie settings

Adjust cookies according to your preferences.

angle_up Technical cookies - Necessary for the proper functioning of the website

These are technical files that are necessary for the correct behavior of our website and all its functions. They are used, among other things, to store products in the shopping cart, display products on request, control filters, personal settings and also set consent to the use of cookies. Your consent is not required for these cookies and it is not possible to remove it.

angle_up Analytical cookies - Google Analytics measuring site traffic and users

These cookies allow us to measure the performance of our website and our online campaigns. With their help, we determine the number of visits, the source of visits and other parameters. We determine the collected data in an aggregated form, which does not allow us to trace the data to a specific user. If you deactivate these cookies, we will not be able to analyze the performance of our website and optimize it for the best possible use.

angle_up Personalized and advertising cookies - For a tailor-made experience

These cookies allow us to better target and evaluate marketing campaigns.